Rekisteriseloste

Pielisen Retki
Porokylänkatu 23, 75530 Nurmes
puhelin. +358 44 377 9334
info@pielisenretki.fi

Rekisteriseloste ja tietosuoja

Rekisterinpitäjä

Pielisen Retki
Karjalankatu 4 (sisäpiha), 75500 Nurmes
P. +358 44 3779334
info@pielisenretki.fi
y-2887597-6

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Pielisen retken palvelujen ylläpitoon. Rekisteri muodostuu pääasiassa asiakastiedoista. Rekisterin tietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n nojalla, rekisteröidyn itsensä antamalla suostumuksella tai asiakassuhteen perusteella.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja: Yrityksen yhteystiedot kuten osoite, asiakas-, matkapuhelin-, puhelin- ja fax-numero
Laskutus- ja perintätiedot tiedot kuten tuotteet, palvelut, yritystunnus (yritykset) ja tai henkilötunnus
Asiakkaan yhteystiedot (etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
Asiakkuuden ja / tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen)
Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot
Asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä luokitteluun liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit)

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään suoraan yritykseltä itseltään tai asiakkaan valtuuttamalta yhteistyökumppanilta sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n nojalla.

Tietojen luovutus

Pielisen retki luovuttaa tietoja sähköisen viestinnän tietosuojalain nojalla vain viranomaisille tai asiakkaan omasta pyynnöstä. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattuja palomuurein, salasanoin ja tai muilla teknisin keinoin. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Palveluntuottaja sallii asiakkaan kohtuullisin väliajoin tarvittaessa suorittaa kirjallisia tarkastuksia henkilötietojen käsittelyn ja tietosuojan laadun varmistamiseksi. Tarkastusten toimittamisajankohdista sovitaan tapauskohtaisesti erikseen hyvissä ajoin etukäteen. Palveluntuottaja antaa tarkastuksiin tilaajan saataville kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen tietosuoja-asetuksen ja muiden vastaavien säännösten velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Pielisen Retki

Karjalankatu 4 , 75500 Nurmes

Tietoa evästeiden käytöstä

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle tallennettava tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Yritys kerää tietoja sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä, kehitetään liiketoimintaa ja kohdennetaan markkinointia. Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Henkilön tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esimerkiksi Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.